sara-bakhshi-MfnX4XtGnvU-unsplash

Efteruddannelse

Hvad er efteruddannelse?

Efteruddannelse omfatter den fortsatte faglige udvikling og kompetencevedligehold, typisk indenfor de 7 lægeroller, som finder sted efter opnået speciallægeanerkendelse. 

I Danmark er speciallægers efteruddannelse kun delvist reguleret. De overordnede rammer bliver fastlagt ved overenskomst mellem din faglige organisation og Danske Regioner. 

Jf. sygehusoverenskomsten, § 32. Tjenestefrihed og efteruddannelseStk. 4. 

Af hensyn til den enkelte afdelingslæges faglige udvikling og kvaliteten i patientbehandlingen m.v. sikres afdelingslæger deltagelse i efteruddannelse i mindst 10 dage årligt. Af hensyn til koordineringen af de driftsmæssige forhold m.v. sker deltagelse i efteruddannelse efter indstilling fra den ledende overlæge/områdets lægechef. 

Læs mere på lægeforeningens hjemmesideEfteruddannelse | læger.dk (laeger.dk) og Afdelingslægens ti uddannelsesdage | læger.dk (laeger.dk) 

Læs mere om obligatorisk løbende professionel udvikling (Continuing Professional Development, CPD) for danske speciallæger: Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling (pdf) 97067_Kompetenceniveau.indd (laeger.dk) 

Det faglige specialeselskab for anæstesiologi, DASAIM

Uddannelse efter speciallægeanerkendelse planlægges af speciallægen i samarbejde med vedkommendes ansættelsessted. Efteruddannelse kan være et formaliseret forløb eller individuelt sammensat og tilpasset.  

Læs DASAIMs princippapir Efteruddannelse for hospitalsansatte speciallæger i anæstesiologi DASAIMs-uddanelsesudvalg_Efteruddannelse.pdf 

Læs om efteruddannelse i den faglige profil for anæstesiologi: Specialebeskrivelse-og-Faglig-profil-Anæstesiologi-Nov-2020.pdf (dasaim.dk)  

Opdaterede papirer findes på Information om uddannelse | DASAIM

Muligheder for Efteruddannelse

Muligheder for efteruddannelse Efteruddannelse kan have mange former, og nedenstående liste skal tjene til inspiration og er ikke udtømmende.  

  • Mesterlære: udvekslingsophold, studieture, coach og mentor-mentee ordninger, simulationstræning, 
  • Formaliserede uddannelser: kurser, kongresser, masteruddannelser, forskningsuddannelser, subspecialiseringsuddannelser.
  • Egen indsamling af læring: FOAMed(Free Open Acces Medical education), undervise, e-learning, litteraturstudie. 

Efteruddannelse kan med fordel kombinere flere læringsstrategier, hvoraf nogle skal være nært tilknyttet den daglige arbejdskontekst. 

Hvordan får jeg taget mine efteruddannelsesdage?

Af hensyn til driften af afdelingen sker deltagelse i efteruddannelse efter indstilling fra den administrerende overlæge/områdets lægechef. 

Ud over tjenestefrihed med løn har afdelingslægerne også ret til at få dækket kursusafgift, transport- og opholdsudgifter m.v. i de 10 dage efteruddannelsesdage. Sygehuset/ledelsen kan godt afvise et specifikt kursus eller udgifterne til er kursus helt eller delvist. Se mere på Afdelingslægens ti uddannelsesdage | læger.dk (laeger.dk) 

Spørg din leder hvordan man forholder sig til planlægning af de 10 efteruddannelsesdage på din afdeling. 

Udvalgte links

Har du et godt tip til efteruddannelse af anæstesiologer? Skriv til os på fya@fya.dk