Introduktionsstilling i anæstesi

Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi er en 1-årig stilling. Formålet med introduktionsuddannelsen er at opnå basale kompetencer inden for specialets hovedområder.

Indhold

Som minimum stifter alle i introduktionsstilling bekendtskab med

–        anæstesi (generel og regional) til ukomplicerede patienter

–        tilsyn til akutte, dårlige patienter

–        intensiv terapi

–        assistance til patienttransport

–        grundlæggende smertebehandling

Der er variationer i hvilke specialer man bedøver for, og i hvilket omfang man deltager i arbejdet på intensiv afdeling – på nogle afdelinger er det som et fokuseret ophold, andre steder kontinuerligt gennem hele forløbet.

 

Struktureret læring

Specialet anæstesiologi er kendt for at have velstrukturerede uddannelsesforløb, og det er selvfølgelig også tilfældet for introduktionsuddannelsen. De enkelte afdelinger implementerer DASAIM’s målbeskrivelse i et lokalt uddannelsesprogram. Generelt indgår en grundig oplæring på 1-2 måneder, hvor man systematisk oplæres i de grundlæggende kompetencer og tager de første kompetencekort. Uddannelsen struktureres herefter gennem jævnlige vejledersamtaler med udarbejdelse af individuelle, skriftlige uddannelsesplaner fra gang til gang. Der er i DASAIM’s portefølje 15 kompetencekort der skal tages, og nogle afdelinger har yderligere lokale kompetencekort. Der er krav om grundig erfaringsregistrering, dels registrering af alle procedurer og anæstesier, dels løbende CUSUM (Cumulative Sum) score, der skal sikre at ens fejl-/komplikationsrate ligger inden for de acceptable. Der indgår flere obligatoriske kurser, både generelle (vejlederkursus, ledelse/administration/samarbejde) og en række af specialespecifikke kursuser. Herudover kan man, afhængig af lokale forhold, søge specialerelevante kurser.

Læs mere om introduktionsstillinger på DASAIMs hjemmesiden

Opslag og ansøgning

Introduktionsstillingerne opslås af de enkelte afdelinger på sundhedsjobs.dk, og man søger stillingerne decentralt hos afdelingerne.

Du skal typisk ansøge skriftligt og vil herefter eventuelt blive indkaldt til samtale. Det er umuligt at komme med en fyldestgørende opskrift på hvordan man ansøger og forbereder sig til samtale, men nedenstående kan tjene til inspiration. Det er selvsagt en gode idé at have lavet lidt hjemmearbejde på indholdet af introuddannelsen, afdelingens lokale forhold og livet på en anæstesiafdeling i almindelighed. Få evt. fat på en kollega i introduktionsstilling det pågældende sted – de fleste vil gerne bruge 5 minutter på at fortælle om deres afdeling. 

Dig selv:

–        Din motivation for at søge specialet

–        Dine forventninger til specialet og afdelingen

–        Dine faglige/samarbejdsmæssige/personlige kvalifikationer med vægt på de for specialet relevante

 

Afdelingen:

–        Uddannelsesprogram (få gerne læst det på forhånd)

–        Hvilken kirurgisk profil har sygehuset?

–        Vagtstruktur?

–        Intensiv (hvor meget/hvordan)?

–        Muligheden for deltagelse i/finansiering af ikke-obligatoriske kurser?

–        Muligheden for forskning og/eller kvalitetssikringsprojekter

Brochure om introduktionsuddannelse i anæstesi