Praktisk perioperativ håndtering af den opioid-tolerante patient

Foredrag fra FYA symposium 2015 ved ovl. Jytte Frandsen Møller, Smerteenheden, AUH