Foreningen af Yngre Anæstesiologer

Her på siden har vi samlet information om uddannelse, FYA arrangementer og meget mere til FYAs medlemmer. Bliv også klogere på specialet med vores podcast og faglige anbefalinger.

HU karakteristik

Hvad skal der til for at få hoveduddannelse i anæstesi? Læs den seneste opgørelse over ansøgernes kvalifikationer.

matt-botsford-OKLqGsCT8qs-unsplash

FYA Podcast

FYA har samlet en række foredrag om spændende emner inden for anæstesien i en podcastserie.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret og få information om FYAs arbejde og arrangementer direkte i din inbox.

Kurser

FYA afholder kurser, symposium, fyraftensmøder og andre arrangementer for medlemmerne.

Nyheder

Så er efterårets hoveduddannelsesstillinger slået op!

Ansøgningsfrist i uddannelsesregion Øst er allerede 8. august. Samtalerne bliver afholdt 14.-15. september. Ansøgningsfrist i uddannelsesregion Nord er 18. august med samtaler 12. - 13. september. I uddannelsesregion Syd er ansøgningsfristen 15. august med samtaler d 19. september

BASIC - Udskudt til efteråret pga. COVID

BASIC (Basic Assessment and Support in intensiv Care) er et 2-dages internationalt anerkendt kursus om intensiv terapi. Det bliver afholdt ca. hvert andet år. Næste kursus var egentlig planlagt til marts, men vi har desværre set os nødsaget til at udskyde endnu engang til efteråret.

Nye datoer: 28. 0g 29. november 2022

Mød Bestyrelsen

Jannie Poulsen

Formand

DASAIMs bestyrelse

Anne-Sofie Lynnerup

Næstformand

DASAIMs uddannelsesudvalg

Kasper Andersen

Bestyrelsesmedlem

Regionale råd Syd og Ansættelsesudvalg Syd

Lasse Lykkebo Hald

Sekretær

DASAIMs bestyrelse

Christine Nygaard Svendsen

Kasser

Ansættelsesudvalg Øst

I FYAs bestyrrelse sidder repræsentanter fra de tre uddannelsesregioner: Syd, Nord og Øst. FYAs bestyrrelse sidder med i nationale og regionale udvalg, der er ansvarlige for anæstesiuddannelsen i Danmark. Formålet er at varetage de yngre anæstesiologers interesse. Der sidder en repræsentant fra bestyrelsen med til hoveduddannelsessamtalerne for at sikre en fair udvælgelsesproces. Derudover arrangerer bestyrelsen kurser og symposium for medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årets generalforsamling. Alle FYA medlemmer kan stille op og har stemmeret til generalforsamlingen. Har du kommentarer til bestyrelsens arbejde eller har du emner i forhold til uddannelsen som du ønsker bestyrelsen skal arbejde på, så skriv til os på FYA@FYA.dk

Ellen Kirkegaard

Bestyrelsesmedlem

Regionale Råd Nord Ansættelsesudvalg Nord Suppleant i DASAIMs uddannelsesudvalg

Anders Skjelsager

Bestyrelsesmedlem

Ansættelsesudvalg Nord og DASAIMs Uddannelsesudvalg

Mette Vinther Riber

Bestyrelsesmedlem

DASAIMs Uddannelsesudvalg.

Anna Grynnerup

Webmaster

Regionale råd Øst

Følg med på Facebook
Twitter Instagram

Instagram