Adipøse gravide. Hvordan håndterer vi bedst anæstesi til svært overvægtige fødende kvinder?

Ovl. Lars Møller Pedersen fra Hvidovre Hospital fortæller om hvordan vi bedst håndterer anæstesi til de svært overvægtige gravide til DASAIM 2016.