Sådan indstiller FYA jr. inspektorer

FYA har for at øge gennemskueligheden udarbejdet et sæt retningslinier der skal gøre det klart for medlemmer hvorledes der indstilles jr. inspektorer, og dermed hvorledes man kommer i betragtning!

 

 Procedure

 1. En jr. inspektor stopper eller SST beder om indstillinger
 2. Opslag på FYAs hjemmeside samt nyhedmail om opslag
 3. Medlemsskab af FYA og gennemført introduktionsuddannelse er obligatorisk
 4. Ansøgere vurderes baseret på:
  • Engagement i lægelig videreuddannelse
  • Organisatorisk erfaring
  • Potentielle funktionstid som jr. inspektor
  • Andre kompetencer
 5. FYAs bestyrelse forestår indstillinger efter vejledning fra medlemmer med indsigt i inspektorordningen
 6. Indstillinger sendes til DASAIMs uddannelsesudvalg og SST
 7. SST godkender indstillinger
 8. Invitation til førstkommende inspektor kursus med plads.
 9. Derefter kan besøg startes

Materiale om ordningen findes her (se kolofonen til højre på SSTs hjemmeside)